Service, experience & quality since 1947

BST ProControl - Gewichts- en diktemeeting voor de papier- en coatingindustrie.

BETACONTROL en PROTAGON worden BST ProControl! - In-line controle van gewicht, dikte, vochtigheidsgraad, as en temperatuur

Diktemeeting en gewichtsmeeting

BST Pro Control biedt een groot aantal systemen ter kwaliteitscontrole van baanvormige materialen met 100% betrouwbaarheid.

BST ProControl ontstond door de samenvoeging van de firma’s Betacontrol GmbH en PROTAGON Process Technologies GmbH.

Betacontrol levert moderne oplossingen voor de produktie- en meetoptimisatie van baanmaterialen, zoals dikte en gewicht. PROTAGON Process Technologies GmbH is een specialist van meet- en regeltechniek voor de papier en coatingindustrie.

BST ProControl dekt een breed spectrum van prestaties voor materiaalcontrole in het produktieproces af – b.v. bij kunststof- en gemetaliseerde folië, non-woven materialen, technisch textiel, schuimstoffen, vloerbekleding en papier. BST ProControl zorgt ervoor dat uw produktieproces nog meer effectief wordt, onder andere door:

   • vermindering van de uitstoot/opdracht
   • insparing van ruwmateriaal en energie
   • stijging van de produktie
   • minimalisatie van onderhoudstijden

Prestaties van BST ProControl:

   • kwaliteitscontrole van baanvormige materialen
   • technische oplossingen voor diktemeeting en controle
   • Ontwikkeling en realisatie van systemen voor het kwaliteitsbeheer
   • online-meeting gedurende het produktieproces
   • nauwkeurige registratie, contactloze meeting en permanente bewaking en evaluatie van:
       • oppervlaktegewicht van het weefsel
       • dikte
       • vochtigheid
       • snelheid
       • lengte
       • as
       • coat weight
       • optische eigenschappen

Al naargelang van de vereisten kunnen verschillende meetsensoren ingezet worden:isotoop-/radiomatrische sensor, X-ray sensor, lasersensor, camerasensor, laser beam shadowing sensor, infrared sensor, thermal sensor,…